Metsävähennys

Metsävähennys tehdään metsätalouden pääomatulojen verotuksesta. Metsävähennyksen voi saada 60 prosentista metsän hankintamenosta. Tätä kutsutaan metsävähennyspohjaksi. Vähennyksiä voi tehdä niin kauan kuin metsävähennyspohjaa on jäljellä.

Ohjeet metsävähennyspohjan laskemiseen ja lisätietoja metsävähennyksestä ja metsäveroilmoituksen tekemisestä saat Verohallinnon sivuilta.