Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti käsittää koko elollisen luonnon kirjon. Monimuotoisessa luonnossa on paljon erilaisia lajeja, kuten kasveja, sieniä ja eläimiä, joista jokainen hyödyntää luonnon resursseja omalla tavallaan. Suuri lajidiversiteetti vakauttaa eliöyhteisöä ja siksi luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on tärkeää ympäristön kannalta. Luonnonsuojelun avulla tuetaan luonnon monimuotoisuutta. Suomessa luonnonsuojelua ohjaa ja valvoo ympäristöministeriö.