Metsän hinta

Metsän hintaan vaikuttaa moni yksittäinen asia. Metsätilaa voidaan hinnoitella maapohjan, taimikon, kasvatettavan puuston ja uudistuskypsän puuston määrän mukaan. Metsän hinnassa voidaan ottaa huomioon myös metsätilan tulevat hakkuumahdollisuudet tai vastaavien metsätilojen kauppahinnat. Hinnat vaihtelevat alueellisen kysyntä- ja tarjontatilanteen mukaan.

Pienistä metsätiloista maksetaan suhteellisesti parempaa hintaa kuin suurista ja kiinteistön sijainti otetaan hinnoittelussa huomioon. Metsän hinta-arvioita tekevät paikalliset metsänhoitoyhdistykset.