Metsän hinta

Metsän hintaan vaikuttavat esim. puuston määrä ja laatu, korjuumahdollisuudet sekä puun kysynnän tilanne. Metsämaan hintaa arvioidessa verrataan myös sitä vastaaviin toteutuneisiin kauppahintoihin ja alueellisiin vaihteluihin. Puuttoman metsämaan hinta arvioidaan tulevaisuusnäkymien kautta eli maapohjan potentiaalilla puunkasvatukseen.

Metsän hinta-arvio kannattaa pyytää asiantuntijalta, esimerksiksi paikallisesta metsänhoitoyhdistyksestä