Tukkipuu

Puu, jonka tyviosasta saadaan vähintään yksi tukki eli sahaukseen tai vanerin valmistukseen kelpaava osa. Tukin minimipituudet ja -latvaläpimitat vaihtelevat mm. puulajeittain. Yleensä rinnankorkeudelta noin 20 cm paksusta puusta saadaan yksi tukki.