Tukkipuu

Tukki tarkoittaa sahaukseen tai vanerin valmistukseen kelpaavaa puun tyviosaa. Tukin minimipituudet ja -latvaläpimitat vaihtelevat puulajeittain. Yleensä rinnankorkeudelta noin 20 cm paksusta puusta saadaan yksi tukki.

Suomessa tukkipuuksi kelpaavat lähinnä mänty ja kuusi. Yleisesti ottaen tukkimetsä on arvokkaampaa kuin kuitupuuta  tuottava metsä.