Tekopökkelö

Tekopökkelö on n. 2-4 metrin korkeudelta katkaistu, elävän puun runko. Erityisesti lehtipuiset tekopökkelöt ovat tärkeitä elinympäristöjä mm. kolopesijälinnuille. Niiden avulla saadaan myös luotua pystylahopuuta, jotka edistävät metsien monimuotoisuutta.