Hankintakauppa

Hankintakaupassa puunostaja ja metsänomistaja sopivat tietystä ostettavasta puumäärästä. Sen jälkeen metsänomistaja vastaa itse puiden hakkuusta, hakkuukustannuksista ja puun toimittamisesta tien varteen. Metsänomistaja myös huolehtii kauppaan liittyvistä tarvittavista luvista ja ilmoituksista.

Puun myyjän vastuulla on varmistaa, että myytävä puutavara täyttää hankintakauppasopimuksessa sovitut mitta- ja laatuvaatimukset. Hankintakaupassa puutavara siirtyy ostajalle yleensä mittauksen jälkeen.

Puun hankintakaupassa myyntitulo jakautuu pääomatuloksi ja ansiotuloksi (hankintatyö). Puusta maksettava hankintahinta sisältää kantohinnan lisäksi myös korjuukustannukset.

Lue miten hankintakauppa ja pystykauppa eroavat toisistaan.