Hankintakauppa

Hankintakaupassa metsänomistaja vastaa itse puiden hakkuusta, hakkuukustannuksista ja puun toimittamisesta tien varteen. Hankintakaupassa puusta maksettava hankintahinta sisältää kantohinnan lisäksi myös korjuukustannukset.

Metsänomistajan eli puun myyjän vastuulla on varmistaa, että myytävä puutavara täyttää hankintakauppasopimuksessa sovitut mitta- ja laatuvaatimukset. Metsänomistaja huolehtii tarvittavista luvista ja ilmoituksista itse hankintakaupassa. Hankintakaupassa puutavara siirtyy ostajalle yleensä mittauksen jälkeen.

Hankintakaupan myyntitulo jakautuu pääomatuloksi ja ansiotuloksi. Ansiotuloa on hankintatyö.