Suojavyöhyke

Suojavyöhyke on pienveden (esim. purot, lammet ja lähteet) tai vesistön rantaan metsänkäsittelyssä jätettävä koskematon maa-alue. Suojavyöhykkeen kasvillisuus sitoo ravinteita ja maa-ainesta, mikä vähentää vesistön rehevöitymistä ja säilyttää alueen luontoarvoja. Jos suojavyöhykkeellä on puustoa, on sillä myös varjostava vaikutus jota tietyt kasvi- ja eläinlajit tarvitsevat menestyäkseen. Suojavyöhykkeen ulkopuolella metsää voidaan käsitellä tavanomaisesti.