Energiapuun hinta

Lämmön ja sähkön tuotantoon käytettävästä, ainespuuksi kelpaamattomasta puusta maksettava hinta, joka määräytyy kauppatavan, laadun, määrän ja kuljetusmatkan mukaan.