Leimikko

Leimikko on hakattavaksi suunniteltu metsäkuvio (eli hakkuualue). Aiemmin kaadettavat puut merkittiin leimaamalla, josta nimityskin juontuu. Leimamerkintä käy nykyäänkin, mutta leimikkoalue voidaan merkitä metsätalouskarttaan ja päätös kaadettavista puista tehdä hakkuuta tehdessä.

Leimikon arvoon vaikuttavat sen koko, sijainti, puun laatu ja korjuukustannukset.