Luonnonhoito

Luonnonhoidon avulla turvataan talousmetsien puuntuotannolle rinnakkaisia tavoitteita sekä torjutaan haitallisia ympäristövaikutuksia. Luonnonhoidon tavoitteita ovat luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, vesiensuojelu, metsämaiseman hoito, kiinteiden muinaisjäännösten turvaaminen ja metsän monikäyttömahdollisuuksien edistäminen. Metsäkeskuksella on luonnonhoito-ohjeistus, joka perustuu metsälakiin, metsänhoitosuosituksiin, METSO-ohjelmaan ja muihin vapaaehtoisiin luonnonhoidon keinoihin.

https://www.metsakeskus.fi/luonnonhoito