Metsäpalsta

Metsäpalsta voi olla tila tai osa tilaa. Metsäpalstalla kasvaa metsää ja sitä rajaavat tilan rajat. Metsäpalstasi on varallisuutta, jota pitää vaalia metsän hoidollisin keinoin.