Metsäpalsta

Metsäpalsta voi olla metsätila tai sen osa.

Metsäpalstalla kasvava metsä on varallisuutta, josta on järkevää huolehtia metsänhoidollisin keinoin ja pyrkiä nostamaan sen tuottoa.