Metsänhoitomenetelmät

Metsänhoitomenetelmiä ovat esimerkiksi erilaiset uudistamismenetelmät, maanmuokkausmenetelmät, harvennusmallit sekä taimikonhoidon menetelmät. Metsänhoitomenetelmien valinnan tavoitteena on korkeatuottoisten metsien kasvattaminen ja puuston laadun ja terveydentilan parantaminen. Metsänomistajan on huolehdittava puunkäytön turvaavasta puuntuotannosta ja metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä.

Metsänomistaja on päätösvastuussa metsänkäytöstään ja voi valita toteutettavaksi hyväksi kokemiaan metsänhoitomenetelmiä. Perusteet ja rajat metsänkäytöstä määräytyvät lakien ja asetuksien pohjalta. Hyvän metsänhoidon suosituksista ja PEFC-sertifioinnin suosituksista ja kriteereistä voi olla metsänomistajalle myös apua.