Metsän lannoitus

Metsän lannoitus on yksi metsänhoidon muoto. Metsälannoituksen avulla metsästä saadaan merkittävä kasvunlisäys, nopeutetaan kuitupuun siirtymistä tukiksi, saadaan järeämpää sahatukkia ja parannetaan puutavaran laatua erityisesti kasvuhäiriöalueilla. Parhaita metsälannoituskohteita ovat päätehakkuuta lähestyvät tukkipuustot.