Energiapuu

Nuoresta metsästä korjattu harvennuspuu ja avohakkuualojen oksat, latvat ja kannot eivät kelpaa ainespuuksi. Sen sijaan ne käyvät energiapuuksi, jota käytetään lämmön ja sähkön tuotannossa.