Energiapuu

Ainespuuksi kelpaamaton puu, kuten nuoresta metsästä korjattava harvennuspuu sekä avohakkuualojen oksat, latvat ja kannot, jotka toimitetaan lämmön ja sähkön tuotantoon.