Avohakkuu

Metsänkäsittelymenetelmä, jossa metsä uudistetaan poistamalla puusto tietyltä alueelta kokonaisuudessaan, metsän monimuotoisuuden lisäämiseksi jätettäviä säästöpuita lukuun ottamatta. Avohakkuusta käytetään myös termejä uudistushakkuu ja päätehakkuu.

Avohakatulle alueelle perustetaan aina uusi taimikko joko luontaisesti, istuttaen tai kylväen. Avohakkuu jäljittelee metsän luontaista kehitystä, sillä myös luonnonmetsissä tavallisesti esiintyvät metsäpalot, myrsky- ja hyönteistuhot tappavat puustoa laajoilta alueilta tasaisin väliajoin. Avohakkuun, kuten myös metsäpalon, jälkeen metsässä tulee jakso, jossa valoa vaativat lajit runsastuvat ja varjoa sekä puustoa vaativat lajit vähenevät. Talousmetsissä on kuitenkin aina useita erilaisessa kehitysvaiheessa olevia metsiköitä lähellä toisiaan. Näin tilaa ja elinympäristöjä riittää erilaisia olosuhteita vaativille metsälajeille.