Ympäristötuki

Ympäristötukea voidaan maksaa yksityiselle metsänomistajalle ja se on tarkoitettu ensisijaisesti Metsälain 10 §:ssä tarkoitettujen erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämiseen.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on maanomistajan ja Metsäkeskuksen välille solmittava sopimus. Sopimuksella metsänomistaja sitoutuu säilyttämään kohteen monimuotoisuutta sekä jättämään kohteet metsätalouden toimenpiteiden ulkopuolelle. Sopimus merkitään kiinteistörekisteriin.

Tutustu yksityisille metsänomistajlle maksettavaan ympäristötukeen tarkemmin Metsäkeskuksen sivuilla.