Mahdollisuuksien metsä –koulukampanja järjestetään jo kuudetta kertaa. Kampanjassa on mukana lähes 350 koulua ympäri Suomen. Yli 200 metsäalan ammattilaista jalkautuvat yläkoulujen yhdeksäsluokkiin koko Suomen alueella kertomaan erilaisista opiskelumahdollisuuksista, urapoluista ja alaa koskevista innovaatioista. Metsäalan ammattilaisten kertomukset ja konkreettiset esimerkit omasta työstään ja urapolustaan ovat tietoa, mikä kiinnostaa ja on tärkeää yläkoululaisille. Alan tuotteita esitellään tuotesalkun avulla, joka jää koulun käyttöön oppimateriaaliksi.

 

Versowood on myös mukana Mahdollisuuksien metsä –koulukampanjassa. Tänä vuonna Versowoodin koululähettiläät vierailevat Nastolan, Sysmän ja Järvenpään kouluissa. Kampanjan toteutusaika on marraskuussa. Tärkein tavoite on saada jokainen oppilas hetkeksi pohtimaan metsäalaa tulevaisuuden työpaikkana.

Kouluvierailujen kautta haluamme parantaa alan mielikuvaa ja esitellä metsäteollisuutta kiinnostavana työnantajana. Kerromme nuorille, että metsäalalta voi löytää töitä hyvin erilaisilla koulutustaustoilla ja alalla työskentelee monia eri ammattien edustajia. Metsäteollisuudessa on syntynyt ja on kehitteillä aivan uudenlaisia tuoteinnovaatioita. Puulla ja puutuotteilla on merkittävä asema ilmastonmuutoksen torjunnassa ja jäteongelmien hillitsemisessä. Metsäteollisuuden raaka-aineena on uusiutuva ja kierrätettävä puu. Metsäteollisuus on Suomen suurin vientiala, sen kansantaloudellinen merkitys on suuri ja menestys tärkeää koko Suomen hyvinvoinnille.

Koulukampanja haastaa koululaiset miettimään: Minustako metsäalan ammattilainen?

 

1 koulukampanja 2018.JPG