NIMITYSUUTINEN 18.5.2020

Maa- ja metsätieteiden maisteri (MMM) Matti Iso-Kuusela (37) on nimitetty Versowoodin uudeksi myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.6.2020 alkaen. Matti on työskennellyt yhtiössä vuodesta 2006 toimien laivauspäällikkönä, myyntipäällikkönä, laivauksista- ja logistiikasta vastaavana johtajana sekä mänty ja liimapuun vientimyynnistä vastaavana johtajana.

Iso-Kuusela_Matti_Versowood_net.jpg

 

Nykyinen myyntijohtaja Eero Valio (67) siirtyy eläkkeelle vuoden 2020 lopussa. Eero jatkaa lopputyöajan toimitusjohtajan määrittelemissä erityistehtävissä.

 

Kuusen tuoteryhmäjohtajana jatkaa puutekniikan insinööri (AMK) Harri Rantala (49), joka vastaa jatkossa myös liimapuumyynnistä. Harri on toiminut yhtiössä vuodesta 2016 kuusen vientijohtajana ja sitä ennen Metsä Group Oy:ssä tuotepäällikkönä, myynti- ja toimituspäällikkönä, kehityspäällikkönä sekä yksikön johtajana.

harri-rantala.jpg

 

Männyn tuoteryhmäjohtajaksi on nimitetty puutekniikan insinööri Jani Ukkonen (46). Jani Ukkonen on toiminut yhtiössä eri työnjohtotehtävissä, laivauspäällikkönä ja kotimaan myyntijohtajana.

Jani-Ukkonen.jpg

Samassa yhteydessä myyntiorganisaatiota virtaviivaistetaan siten, että kotimaa siirtyy myyntialueeksi  muiden myyntimaiden rinnalle.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ville Kopra, puh. 0500-235701, ville.kopra@versowood.fi