NIMITYSUUTINEN 18.5.2020

Maa- ja metsätieteiden maisteri (MMM) Matti Iso-Kuusela (37) on nimitetty Versowoodin uudeksi myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.6.2020 alkaen. Matti on työskennellyt yhtiössä vuodesta 2006 toimien laivauspäällikkönä, myyntipäällikkönä, laivauksista- ja logistiikasta vastaavana johtajana sekä mänty ja liimapuun vientimyynnistä vastaavana johtajana.

Iso-Kuusela_Matti_Versowood_net.jpg

 

Nykyinen myyntijohtaja Eero Valio (67) siirtyy eläkkeelle vuoden 2020 lopussa. Eero jatkaa lopputyöajan toimitusjohtajan määrittelemissä erityistehtävissä.

Valio_Eero_Versowood_net.jpg

 

Kuusen tuoteryhmäjohtajana jatkaa puutekniikan insinööri (AMK) Harri Rantala (49), joka vastaa jatkossa myös liimapuumyynnistä. Harri on toiminut yhtiössä vuodesta 2016 kuusen vientijohtajana ja sitä ennen Metsä Group Oy:ssä tuotepäällikkönä, myynti- ja toimituspäällikkönä, kehityspäällikkönä sekä yksikön johtajana.

harri-rantala.jpg

 

Männyn tuoteryhmäjohtajaksi on nimitetty puutekniikan insinööri Jani Ukkonen (46). Jani Ukkonen on toiminut yhtiössä eri työnjohtotehtävissä, laivauspäällikkönä ja kotimaan myyntijohtajana.

Jani-Ukkonen.jpg

Samassa yhteydessä myyntiorganisaatiota virtaviivaistetaan siten, että kotimaa siirtyy myyntialueeksi  muiden myyntimaiden rinnalle.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ville Kopra, puh. 0500-235701, ville.kopra(at)versowood.fi