Ari pohtii mitä Versowoodin yritysarvot: VÄLITÄMME. ROHKENEMME. JOHDAMME. tarkoitavat ja miten ne näkyvät omassa työssä. 

Yrityksen arvot saattavat usein ensikuulemalla vaikuttaa sanahelinältä, mutta niiden äärelle pysähtyminen ja omaan arkeen siirtäminen antaa sanoille syvemmän merkityksen ja suunnan tekemiselle.

Versowoodin Vierumäen yksikössä työskentelevä Ari Ikonen on viihtynyt yrityksessä jo 17 vuoden ajan. Parin vuosikymmenen aikana asiat ovat muuttuneet paljonkin, itse tekeminen ei niinkään, mutta yritysostot, organisaatiomuutokset ja yrityskulttuurin kehittäminen ovat heijastuneet työskentelyyn niin hyvässä kuin huonossakin.

– Tekemisessä on pyritty ottamaan entistä enemmän ihmiset huomioon, mutta samaan aikaan, kun organisaatioon on tullut lisää väliportaita, on viestin kulku monimutkaistunut. Aiemmin asioiden eteenpäin vieminen ainakin tuntui helpommalta.

Ari logo ja teksti.png

Ikosen ajatus kumpuaa yhdestä Versowoodin kirkastettujen arvojen kulmakivestä – välittämisestä.

– Minä tykkään työstäni ja välitän siitä, mitä täällä tehdään ja tapahtuu. Omassa tehtävässäni se tarkoittaa sitä, että pyrin tekemään työni sovittujen pelisääntöjen mukaisesti, mahdollisimman hyvin ja välitän yrityksen menestyksen ohella näin myös työkavereiden hyvinvoinnista, työn mielekkyydestä ja menestyksestä. Toivoisin, että muutkin ajattelisivat näin. Kysehän on yksinkertaisista asioista, esimerkiksi työpisteen siistinä pitämisestä.

Välittäminen ei hänen mukaansa ole tuotannossa niinkään tunnetason asia, vaan näkyy parhaiten suoraviivaisena asioihin tarttumisena ja tekemisenä. Mies ei myöskään pidä pahana sitä, että pelisääntöjä olisi enemmänkin.

– Eikös lastenkin kasvatuksessa rajat tarkoita rakkautta ja välittämistä?

Arvoja pohtiessaan Ikonen uskoo, että juuri välittäminen on tärkeintä. Muut kaksi, rohkenemme ja johdamme, seuraavat sitä.

– Kun tietää, että työpaikalla välitetään ja otetaan tosissaan, rohkenee myös tehdä asioita ja puuttua epäkohtiin. Ja kun ihmiset rohkenevat ajatella vähän laatikon ulkopuoleltakin, on sillä väkisinkin vaikutusta johtamiseen.

Versowood-W-rgb-colour.png

HUOMINEN KASVAA METSÄSTÄ.