Kesästä 2017 alkaen Versowood Oy:n harvennushakkuissa tehdään kaksi tekopökkelöä joka hehtaarille maanomistajien suostumuksella.

Versowoodin tavoitteena on osana metsäteollisuuden lahopuu-toimintaohjelmaa tuottaa merkittävästi lisää lahopuuta nuoriin ja varttuneisiin kasvatusmetsiin. Tekopökkelöiden tekeminen, eli elävien puunrunkojen katkaisu 2–4 metrin korkeudesta, tuottaa metsiin nopeasti lahopuuta. Erityisesti lehtipuusta tehdyt tekopökkelöt ovat tärkeitä elinympäristöjä muun muassa kolopesijälinnuille. Tekopökkelöiden monimuotoisuusvaikutukset vahvistuvat, kun katkaistu latvus jätetään paikalle lahoamaan.


Lue lisää luotettavasta ja vaivattomasta puukaupasta.