Vierumäen vuoden 1918 sisällissodan joukkohaudan siirron valmisteluihin on päädytty, koska hauta-alue on sadan vuoden aikana jäänyt teollisuusalueen keskelle. Arkeologisen tutkimuksen ja vainajien siirron valmistelutyö on edennyt siihen vaiheeseen, että kaivuutyö voidaan aloittaa viikolla 43. Pari viikkoa kestäväksi arvioidun kaivuutyön jälkeinen tutkimustyö tehdään konteissa joukkohaudan läheisyydessä. Kaivauksen ja tutkimustyön suorittaa Muuritutkimus Oy.

Valmistelu

Valmistelu on sisältänyt lukuisia ohjausryhmän ja muiden asiantuntijatahojen välillä käytyjä keskusteluja sekä koekaivauksen, jossa löytyi yksi joukkohauta. 

Kansallisarkiston kesäkuussa 2020 valmistuneessa tutkimuksessa nousi esiin viitteitä kahdesta haudasta. Tämän takia alueella tehtiin uusi maatutkaus jo paikannetun haudan eteläpuolelta. Muita hautoja ei löytynyt vuonna 2019 löydetyn lisäksi.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymältä on saatu terveydensuojelulain edellyttämä lupa haudattujen ruumiiden siirtämiseen. Yhtymä myös valvoo luvan noudattamista.

Siirron aikaiset tutkimukset

Siirtolupapäätöksessä edellytetyn omaisten etsimisen edellytyksenä on, että jäännöksistä pystytään ottamaan DNA-näytteet. Tutkimustilanne tarkentuu tältä osin kenttätöiden päätyttyä. Näytteidenoton edellytysten täyttyessä omaisia etsitään mm. Helsingin Sanomissa julkaistavalla lehtikuulutuksella. Testattavat omaiset valitaan arkistoselvitysten ja muiden tietojen perusteella.

Aluehallintovirasto on edellyttänyt lupapäätöksessään pintapuolista kuolemansyyntutkintaa. Poliisi on ilmoittanut, että se ei suorita kuolemansyyntutkintaa yli 100 vuotta vanhoille ruumiille. Muuritutkimuksen osteologit eli luututkijat analysoivat jäänteet ja niiden säilyneisyydestä riippuen konsultoivat tarvittaessa patologia.

Kaivaminen suoritetaan arkeologisena kaivutyönä ja dokumentoidaan Museoviraston tutkimusohjeita noudattaen.  

Vainajat säilytetään tutkimusten ajan kylmäkontissa mahdollisimman lähellä joukkohauta-aluetta. 

Uudelleenhautaaminen

Uudelleenhautaaminen suoritetaan tutkimusvaiheiden jälkeen vuoden 2021 aikana. Jos omaisia pystytään jäljittämään, on heillä mahdollisuus vaikuttaa, minne uudelleenhautaaminen tehdään. 

Vanha muistomerkki

Nykyisen haudan muistomerkin uudeksi sijoituspaikaksi haetaan ehdotuksia osallistavilla keskusteluilla. Muistomerkki varastoidaan tutkimustyön ajaksi. 

Kaivausalue

Alue sijaitsee tehdasalueen aitojen sisäpuolella ja siellä on ympärivuorokautinen vartiointi. Lisäksi alue tullaan suojaamaan näköestein joka suunnasta, myös ylhäältä. Heinolan kaupunki ja Versowood jakavat kuvia, mitä voi käyttää artikkeleiden kuvitukseen. Alueelle ei päästetä ulkopuolisia.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran, kun kaivausvaihe on suoritettu. Pyydämme työrauhaa kaivausvaiheen ajaksi.

Lisätietoja

Heinolan kaupunki, Harri Kuivalainen, 044 797 6907
Versowood Oy, Ville Kopra, 0500 235 701