Noin vuoden ajan Vierumäellä on valmisteltu vuoden 1918 sisällissodan punaisten joukkohautaan haudattujen vainajien siirtämistä Heinolan seurakunnan hautausmaalle uudelleen haudattavaksi. Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) käsitteli Heinolan kaupungin ja Versowood Oy:n hakemuksen ja myönsi luvan siirtoon vuoden 2018 lopussa. Hauta oli jäänyt sadan vuoden aikana teollisuusalueen keskelle ja sillä ei voinut turvallisesti vierailla.

Arkeologisiin selvityksiin erikoistunut Muuritutkimus Oy toteutti arkeologiset kaivaukset alueella syksyllä 2020. Tutkimuksissa löydettiin ja nostettiin 50 vainajan jäänteitä kahdesta haudasta.

Hankkeen ohjausryhmä on pyytänyt oikeuslääketieteen ja DNA-tunnistamisen asiantuntijoita selvittämään mahdollisuuksia vainajien tunnistamiseen. Haudasta löydettyjen, yli sata vuotta vanhojen vainajien tunnistaminen on haastavaa. Huonosti säilyneistä jäänteistä ei ole mahdollista luotettavasti määrittää yksilöiden ikää eikä sukupuolta osteologisin menetelmin (luututkimus), eikä yksilöntunnistus hampaiden perusteella ole myöskään mahdollista tästä syystä. Haudoista ei ole löytynyt tunnistamista helpottavaa esineistöä. Ainoaksi mahdolliseksi tunnistamismenetelmäksi jää näin ollen DNA. Yli sata vuotta sitten kuolleiden henkilöiden, joiden lähiomaiset eivät enää ole elossa, tunnistaminen on mahdollista ainoastaan niin kutsutuilla uuden sukupolven DNA-menetelmillä. Tällä hetkellä viranomaistahoilla Suomessa ei ole valmiuksia tämänkaltaisiin oikeusgeneettisiin tutkimuksiin.

Vaikka tunnistaminen ei tällä hetkellä ole mahdollista, jokaisesta Vierumäen vainajasta on taltioitu näyte, josta DNA-tutkimus voidaan suorittaa, mikäli se myöhemmin osoittautuu mahdolliseksi. Näytteitä hallinnoi Kansallisarkisto ja niitä tullaan säilyttämään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiloissa Helsingissä.

Vierumäki-4.png

Ilmakuva Versowood Vierumäki

Heinolan seurakunnan kanssa on keskusteltu vainajien uudelleen hautaamisesta. Uudeksi hautapaikaksi on valikoitunut keskustassa sijaitseva Heinolan hautausmaa. Siellä on jo punaisten puolella sisällissodassa kaatuneiden muistopatsas, johon lisätään siirrosta kertova muistolaatta. Vierumäellä olleelle muistomerkille etsitään uusi sijoituspaikka. Hautaustilaisuuden 29.5. toimittaa Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Hautauksen ajankohdasta ja järjestelyistä tullaan ilmoittamaan erikseen, mutta korona-ajan poikkeusjärjestelyjen takia tilaisuutta ei todennäköisesti pystytä järjestämään kaikille avoimena muistohetkenä.

Nyt on tärkeä varmistaa, että vainajat haudataan uudelleen asian arvokkuuden vaatimalla tavalla ja saattaa sisällissodan muistopaikka keskeiselle sijainnille, jossa ihmiset voivat käydä kunnioittamassa vainajien muistoa ilman erityisjärjestelyjä. Haluamme, että uudelleenhautaus tapahtuu hienotunteisesti, arvokkaasti ja vainajia kunnioittavalla tavalla. Heinolan hautausmaalla sisällissodassamme kaatuneet saavat arvoisensa muistopaikan.

Heinolassa 12.4.2021

Hankkeen ohjausryhmän puolesta:

Harri Kuivalainen, Heinolan kaupunki

puh. 0447976907, harri.kuivalainen@heinola.fi

 

Simo Harju, Versowood

puh. 0503065150, simo.harju@versowood.fi